kiasoren

شرکت رباتیک هوشمند کیا سورن در سال 1389 با هدف تولید ربات های نرم افزاری تاسیس گردید از آن زمان تا به امروز ربات های بسیاری در این مجموعه پا به دنیای مجازی گذاشتند

که مهمترین آنها اسنایپر ربات تشخیص کدهای پیچیده کپچا می باشد.

یکی از آرمان های شرکت کیاسورن و کارکنان آن تولید ربات های نرم افزاری برای انجام کارهای سخت و تکراری می باشد که بسیاری از قسمت های اجتماعی، اقتصادی و امنیتی به آنها نیاز دارند.

مدیران کیاسورن بعد از مدتی تصمیم به تولید ربات های بخش مسکن گرفته و در این حین سیستم نرم افزاری گلدن فایل را نیز طراحی و بهربرداری نمودند.

روزی بخش مسکن تنها با ربات های هوشمند کیاسورن کنترل خواهد شد.

 

شعار کیاسورن { ربات های هوشمند به زودی خواهند رسید}