پینگو

پینگو

نرم افزار پینگو برای کمک به مدیران شبکه طراحی شده است. این نرم افزار با بررسی نقاط مورد نظر مدیر شبکه وضعیت هرکدام را در قالب نمودار گرافیکی مناسب نمایش می دهد.

این نرم افزار در نوع خود تنها نرم افزاری ست که اولا کاملا ایرانی بوده و دوما بدون محدودیت در تعداد توسط ربات کنترل می شود.

هم اکنون این نرم افزار در یکی ازشرکت های بزرگ اینترنتی در حال استفاده می باشد.

Leave a Comment

Comment (required)

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Name (required)
Email (required)